۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی  درون دانشگاهی:

دبیرخانه دائمی جشنواره در مرکز توسعه آموزش دانشگاه مستقر مي­باشد و وظایف زیر را بر عهده دارد:

1- فراخوان فرآیندهای آموزشی از دانشکده­ها، گروه­های آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه

2- هماهنگی با کمیته های جشنواره آموزشی

3- هماهنگی و تشکیل جلسات کمیته اجرایی و کمیته علمي دانشگاهی جشنواره

4- هماهنگی و نظارت بر امور تبلیغاتی و اجرایی جشنواره

5- انجام مشاوره های لازم در تدوین فرآیندهای آموزشی

 

اعضای دبیرخانه جشنواره:

نام و نام خانوادگی سمت تصویر
دکتر سارا شفیعان مسئوول دبیرخانه
مریم ترک زاده کارشناس دبیرخانه  
دکتر سکینه سبزواری

مشاور دبیرخانه

مسئوول کمیته دانش پژوهی