۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
فراخوان سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 

 

 

سیزدهمین جشنواره دانشگاهی آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم هیات علمی که در یکی از محورهای جشواره فعالیت نوآورانه ای انجام داده اند پزشکی فعالیت می نمایند و علاقه مند به شرکت در جشنواره شهید مطهری می باشند، تقاضا می شود که جهت شرکت در جشنواره، فرآیندها و یا محصولات آموزشی (فیلم، نرم افزار، CD و ...) خود را که در راستای یکی از موضوعات اعلام شده در حیطه های ذیل می باشند را بعد از تکمیل فرم ارسال خلاصه فرآیندها برای بررسی و انتخاب فرآیندهای مطلوب حداکثر تا تاریخ 98/08/20 به آدرسjsm.kmu@gmail.com   ارسال نمایند.

 

 

محورهای جشنواره:

  • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
  • یاددهی و یادگیری
  • ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)
  • مدیریت و رهبری آموزشی
  • یادگیری الکترونیکی
  • طراحی و تولید محصولات آموزشی

 

    لازم به ذکر است فرآیندهایی مورد بررسی قرار می گیرند که پس از تائید مدیر گروه مربوطه در قالب فایل Word به آدرس پست الکترویک جشنواره  ارسال گردد


 

الگوی تدوین فرآیندهای آموزشی جهت جشنواره شهید مطهری کلیلک نمایید.

 

 ضمناً با توجه به اهمیت موضوع مستند سازی فعالیت ها و ارتقاء و توسعه فرآیندهای جاری آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در خصوص مشاوره و همکاری در مورد شیوه اجرای فرآیندها و مسایل مربوطه آماده همکاری می باشد.

  

      امتیازات حاصل از شرکت در جشنواره شهید مطهری:

 

۱-      دارای امتیاز دانش پژوهی

۲-      دارای امتیاز در آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی (در صورت انتخاب به عنوان فرآیند برتر)

۳-      حمایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) در اجرای فرآیندهای آموزشی منتخب در گروه های آموزشی

۴-      قدردانی و تجلیل از صاحبان فرآیندهای برتر در جشنواره شهید مطهری سال ۱۳۹9 دانشگاه

۵-      انتشار نتایج فرایندهای برتر در مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی