۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

دبیرخانه دائمی جشنواره شهید مطهری واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش آماده ارائه مشاوره در خصوص تدوین فرآیندهای آموزشی جهت سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری می باشد. در صورت اجرای فعالیت نوارانه آموزشی در هر یک از حیطه های    تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی،    یاددهی و یادگیری،    ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)،    مدیریت و رهبری آموزشی،  یادگیری الکترونیکی،   طراحی و تولید محصولات آموزشی لطفا در قالب فرم مربوطه تکمیل فرمایید و به  پست الکترونیک JSM.KMU@gmail.com ارسال فرمایید. در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق پست الکترونیک اقدام نموده و یا با شماره 03431325345 تماس حاصل فرمایید.

دبیرخانه جشنواره