پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN
فراخوان دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 

دوازدهمین جشنواره دانشگاهی آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی کرمان همزمان با سال گشت شهادت استاد و معلم شهید   آیت الله مرتضی مطهری(ره) در اردیبهشت ماه 1398 برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم هیات علمی که در زمینه علوم پزشکی فعالیت می نمایند و علاقه مند به شرکت در جشنواره شهید مطهری می باشند، تقاضا می شود که جهت شرکت در جشنواره، فرآیندها و یا محصولات آموزشی (فیلم، نرم افزار، CD و ...) خود را که در راستای یکی از موضوعات اعلام شده در حیطه های ذیل می باشند را بعد از تکمیل فرم ارسال خلاصه فرآیندها برای بررسی و انتخاب فرآیندهای مطلوب حداکثر تا تاریخ 97/09/10 به آدرس: jsm.kmu@gmail.com   ارسال نمایند.

 

محورهای جشنواره

برنامه ریزی درسی 
- ارزشیابی آموزشی 
- مدیریت ورهبری آموزشی
- مشاوره و حمایت دانشجویی
 - روش های یاددهی و یادگیری
- یادگیری الکترونیکی
- موضوعات خاص (آموزش اخلاق و منش حرفه ای ، آموزش مهارتهای ارتباطی، آموزش تفکر نقاد، و استدلال بالینی و ....)
- سایر موضوعات ( مرتبط با آموزش علوم پزشکی)

 

 

 

 

 

*      لازم به ذکر است فرآیندهایی مورد بررسی قرار می گیرند که پس از تائید مدیر گروه مربوطه در قالب فایل Word به آدرس پست الکترویک جشنواره  jsm.kmu@gmail.com   ارسال گردد.

(خواهشمند است نامه تائیدیه مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده را جهت تائید فرآیند به دبیرخانه جشنواره  واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارسال نمائید.)


*     
ضمناً با توجه به اهمیت موضوع مستند سازی فعالیت ها و ارتقاء و توسعه فرآیندهای جاری آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در خصوص مشاوره و همکاری در مورد شیوه اجرای فرآیندها و مسایل مربوطه آماده همکاری می باشد.

 

 

      امتیازات حاصل از شرکت در جشنواره شهید مطهری:

1-      دارای امتیاز دانش پژوهی

2-      دارای امتیاز در آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی (در صورت انتخاب به عنوان فرآیند برتر)

3-      حمایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) در اجرای فرآیندهای آموزشی منتخب در گروه های آموزشی

4-      قدردانی و تجلیل از صاحبان فرآیندهای برتر در جشنواره شهید مطهری سال 1398 دانشگاه

5-      انتشار نتایج فرایندهای برتر در مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 
آخرین مهلت ارسال فرآیندها 10 آذرماه 97