پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

برنامه زمانبندی دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری


برنامه زمانبندی نوع فعالیت  
 اول مهرماه 97 اطلاع رسانی و فراخوان دریافت فرآیندهای آموزشی 
دهم آذر ماه 97 مهلت دریافت فرآِیندهای آموزشی 
 بیست آذر ماه 97اعلام نتایج داوری فرآیندهای آموزشی   
حداکثر 30 آذر ماه 97ارسال فرآِیندهای برگزیده به جشنواره کشوری